این مطالب رو دانش آموزان بخونن!

تقویت حافظه برای درس خواندن و شیوه صحیح یادگیری

شیوه صحیح یادگیری دروس هنگامی که از یادگیری و خواندن درس ها صحبت میشود نا خوداگاه مفهوم ذهن و حافظه مطرح میشود و همه ما می خواهیم بدانیم چطور اطلاعات را در حافظه نگه داریم بیشتر بخوانید...

توسط کلاسند، قبل
این مطالب رو اولیا بخونن!

روش PQ6R روشی موثر برای یادگیری سریع و ماندگار

روش PQ6R روشی موثر برای یادگیری سریع و ماندگار مراحل مطالعه با روش PQ6R P/preview                                      خواندن اجمالی و پیش مطالعه Q/Question                             بیشتر بخوانید...

توسط کلاسند، قبل